Deze applicatie maakt het mogelijk om verschillende videos tegelijkertijd op te nemen en af te spelen. het gemultiplexte video bestand wordt nadat de opnames gestopt zijn gesplitst in losse bestanden en iedere video opname kan worden ge-edit in een video programma.

Ook is het mogelijk om een start en eind tijd in te stellen voor een opname, hierbij is het ook mogelijk om de opname een naam te geven die terugkomt in de bestandsnaam. Met een vooraf ingestelde eind tijd zal de opname op dat moment stoppen.